slide1

Provide turnkey technology for vascular screening

slide2

Unique technologies for recovery of damaged brain

slide3

Unique innovative technologies for restoration of vessels and brain

slide5
slide4

Technology of Personalized Treatment “Angiotherapy”

Ангіотерапія – це індивідуально орієнтована технологія корекції судинних розладів під контролем методів доказової медицини.

Ангіологія як наука про будову та функцію судинного русла давно вже вийшла за межі теоретичного моделювання серцево-судинної системи. З появою прижиттєвих методів візуалізації функції судинного русла  – а саме якості кровопостачання з’явилася  необхідність пошуку верифікації тих чи інших змін в судинному руслі.

На сьогодні вже ні в кого не викликає заперечення, що серцево-судинна система є найбільш динамічною системою живого організму, параметри якої постійно змінюються і потребують синхронізації всіх параметрів кровопостачання ( а їх близько 100 в кожній судині) та їх злагодженої  роботи в певних діапазонах.

Саме від злагодженої роботи усіх сегментів серцево-судинної системи на всіх ключових ланках: серце-магістральні та периферичні артерії – артеріоли- капіляри – венули – периферичні та магістральні вени – серце залежить адекватне кровопостачання всіх органів та систем в різних регіональних судинних басейнах.

Саме тому нами запропонована модель судинного кровопроводу яка дозволяє виставити всі необхідні параметри задля забезпечення кровопостачання у всіх найвіддаленіших сегментах судинного кровопроводу – на рівні мікроциркуляції.

Якщо судинний кровопровід функціонує задовільно, рівень мікроциркуляції достатній для кровонаповнення всіх капілярів, відсутності мікротромбування та периваскулярних набряків. Саме тому капіляри виступають арбітрами благополуччя в роботі всієї серцево-судинної системи  подібно до того як село (а не столиця) відображає добробут держави.

Оскільки ССС є глибоко динамічною системою, тому динамічні параметри зміни кровотоку, а не структурні перебудови є ранніми ознаками неполадки в роботі судинного кровопроводу.

Саме гемодинамічні параметри потребують дослідження інструментальними методами УЗД, верифікації їх функціонального діапазону   та можливості використання їх для математичного моделювання патологічних процесів з метою їх адекватної корекції.

У зв’язку з тим, що на ранніх доклінічних стадіях судинних розладів переважають відхилення 1-2 функціональних параметрів кровоплину з 100 наявних, то необхідно визначити які саме параметри потрібно корегувати.

При наявності клінічної картини судинних розладів 10-30 гемодинамічних параметрів можуть відхилятися від норми. Це теж нагадує матрицю з комбінації різних 30 з 100 можливих  параметрів, які потрібно корегувати і привести судинний кровопровід до нормального стану.

Саме такі підходи лежать в основі технології індивідуальної ангіотерапії, яка спрямована на виявлення конкретних змін в судинному руслі конкретного пацієнта чи хворого (доклінічні відхилення гемодинамічних параметрів можуть випереджувати появу клінічної картини ССЗ на 1-3-5 років). Однак ранні зміни важко виявити, але легше лікувати, ніж задавнені зміни, які вже перейшли (з)в неконтрольовані парадоксальні реакції усього кровопроводу.  Саме такі гемодинамічні хаоси, коли понад 40 параметрів виходять з-під контролю динамічної системи призводять до критичних станів та серцево-судинних катастроф.

 

Індивідуально орієнтована ангіотерапія передбачає формування комбінації медикаментів, які мають точку прикладення прицільно до тих чи інших гемодинамічних параметрів і дозволяють відновити кожен параметр окремо та сформувати по-новому синхронізацію всіх параметрів в єдиний оркестр, який видає чисту «мелодію» – адекватне кровопостачання капілярів як найбільш віддаленої ланки судинного кровопроводу та основи функціонування та метаболізму в кожному органі зокрема  та в організмі в цілому.

В чому конкурентна перевага технології ангіотерапії:

  1. Прогнозований позитивний результат лікування та можливість стійкої стабілізації серцево-судинної системи в адекватному діапазоні гемодинамічних параметрів.
  2. Технологія ангіотерапії базується на принципах доказової медицини: лікуємо не загальний діагноз, а конкретну патологію.
  3. Оскільки технологія ангіотерапії зорієнтована на об’єктивізацію конкретних патологічних параметрів кровотоку і має інструмент для цієї об’єктивізації – УЗД технологію ангіомаркерів та технологію судинного скринінгу, моніторинг змін в процесі лікування дозволяє досягати зростання ефективності персоніфікованого лікування в 5-7 разів кращого, ніж при стандартних підходах.
  4. Кореляційний аналіз динаміки гемодинамічної перебудови дозволяє візуалізувати процес і розуміти вектор цих перебудов – в саногенному чи в патологічному ракурсі розвитку подій.