slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Технологія персоніфікованого лікування “Ангіотерапія”

Ангіотерапія – це індивідуально орієнтована технологія корекції судинних розладів під контролем методів доказової медицини.

Ангіологія як наука про будову та функцію судинного русла давно вже вийшла за межі теоретичного моделювання серцево-судинної системи. З появою прижиттєвих методів візуалізації функції судинного русла  – а саме якості кровопостачання з’явилася  необхідність пошуку верифікації тих чи інших змін в судинному руслі.

На сьогодні вже ні в кого не викликає заперечення, що серцево-судинна система є найбільш динамічною системою живого організму, параметри якої постійно змінюються і потребують синхронізації всіх параметрів кровопостачання ( а їх близько 100 в кожній судині) та їх злагодженої  роботи в певних діапазонах.

Саме від злагодженої роботи усіх сегментів серцево-судинної системи на всіх ключових ланках: серце-магістральні та периферичні артерії – артеріоли- капіляри – венули – периферичні та магістральні вени – серце залежить адекватне кровопостачання всіх органів та систем в різних регіональних судинних басейнах.

Саме тому нами запропонована модель судинного кровопроводу яка дозволяє виставити всі необхідні параметри задля забезпечення кровопостачання у всіх найвіддаленіших сегментах судинного кровопроводу – на рівні мікроциркуляції.

Якщо судинний кровопровід функціонує задовільно, рівень мікроциркуляції достатній для кровонаповнення всіх капілярів, відсутності мікротромбування та периваскулярних набряків. Саме тому капіляри виступають арбітрами благополуччя в роботі всієї серцево-судинної системи  подібно до того як село (а не столиця) відображає добробут держави.

Оскільки ССС є глибоко динамічною системою, тому динамічні параметри зміни кровотоку, а не структурні перебудови є ранніми ознаками неполадки в роботі судинного кровопроводу.

Саме гемодинамічні параметри потребують дослідження інструментальними методами УЗД, верифікації їх функціонального діапазону   та можливості використання їх для математичного моделювання патологічних процесів з метою їх адекватної корекції.

У зв’язку з тим, що на ранніх доклінічних стадіях судинних розладів переважають відхилення 1-2 функціональних параметрів кровоплину з 100 наявних, то необхідно визначити які саме параметри потрібно корегувати.

При наявності клінічної картини судинних розладів 10-30 гемодинамічних параметрів можуть відхилятися від норми. Це теж нагадує матрицю з комбінації різних 30 з 100 можливих  параметрів, які потрібно корегувати і привести судинний кровопровід до нормального стану.

Саме такі підходи лежать в основі технології індивідуальної ангіотерапії, яка спрямована на виявлення конкретних змін в судинному руслі конкретного пацієнта чи хворого (доклінічні відхилення гемодинамічних параметрів можуть випереджувати появу клінічної картини ССЗ на 1-3-5 років). Однак ранні зміни важко виявити, але легше лікувати, ніж задавнені зміни, які вже перейшли (з)в неконтрольовані парадоксальні реакції усього кровопроводу.  Саме такі гемодинамічні хаоси, коли понад 40 параметрів виходять з-під контролю динамічної системи призводять до критичних станів та серцево-судинних катастроф.

 

Індивідуально орієнтована ангіотерапія передбачає формування комбінації медикаментів, які мають точку прикладення прицільно до тих чи інших гемодинамічних параметрів і дозволяють відновити кожен параметр окремо та сформувати по-новому синхронізацію всіх параметрів в єдиний оркестр, який видає чисту «мелодію» – адекватне кровопостачання капілярів як найбільш віддаленої ланки судинного кровопроводу та основи функціонування та метаболізму в кожному органі зокрема  та в організмі в цілому.

В чому конкурентна перевага технології ангіотерапії:

  1. Прогнозований позитивний результат лікування та можливість стійкої стабілізації серцево-судинної системи в адекватному діапазоні гемодинамічних параметрів.
  2. Технологія ангіотерапії базується на принципах доказової медицини: лікуємо не загальний діагноз, а конкретну патологію.
  3. Оскільки технологія ангіотерапії зорієнтована на об’єктивізацію конкретних патологічних параметрів кровотоку і має інструмент для цієї об’єктивізації – УЗД технологію ангіомаркерів та технологію судинного скринінгу, моніторинг змін в процесі лікування дозволяє досягати зростання ефективності персоніфікованого лікування в 5-7 разів кращого, ніж при стандартних підходах.
  4. Кореляційний аналіз динаміки гемодинамічної перебудови дозволяє візуалізувати процес і розуміти вектор цих перебудов – в саногенному чи в патологічному ракурсі розвитку подій.