slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Гемодинамічна лабораторія

Серцево-судинна система – складне поєднання різнокаліберних судин, зібраних у замкнену систему, яка характеризується постійними та змінними параметрами життєдіяльності з високою адаптогенністю в нормі до внутрішніх змін та зовнішніх перебудов довкілля.

hemlab1

Головна мета серцево-судинної системи (CCC) – забезпечення безперебійного кровопостачання органів і систем людського організму. Із позицій структури це цілковито замкнена система сполучених судин із чіткою ієрархією їх за калібром.

Важливе значення в організмі людини мають «привідні» та «відвідні» судини, що відіграють роль, схожу на роль аналогічних труб у водопроводі, але з тією відмінністю, що існує підсистема привідних та відвідних судин за типом водопроводу із появою ще однієї проміжної ланки – підсистеми мікроциркуляції.

Особливість ССС, на відміну від водопроводу, полягає в наявності змінних параметрів у роботі цієї системи залежно від внутрішніх та зовнішніх умов. Саме тому ССС тривалий час була недоступною для прижиттєвої об’єктивізації.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ — НАПАСТЬ ХХІ ст.

За даними ВООЗ та МОЗ України, нині хвороби системи кровообігу:

 • посідають перше місце у світі за поширеністю,

 • зумовлюють понад половину всіх випадків смерті,

 • спричиняють третину випадків інвалідності, переважно за рахунок некомпенсованих судинних станів – інфарктів та інсультів.

Сьогодні серцево-судинна патологія поширена серед ? населення України, а в 62,5% випадків вона є причиною смерті, що значно вище, аніж у розвинених країнах. Останнім часом захворюваність на ішемічну хворобу серця в Україні зросла від 10 тис. до більш ніж 20 тис. осіб на 100 тис. населення, а хворих на гіпертонічну хворобу в Україні зареєстровано понад 5 млн. осіб (приблизно 10% населення України).

Наявні сьогодні заходи для боротьби з церебро-васкулярними захворюваннями свідчать про фактичну відсутність ефективних технологій контролю серцево-судинної системи, а поширені методи діагностики (КТ, МРТ) лише констатують виявлення патології.

Причини неефективності наявних технологій дослідження ССС

1) однобічність дослідження ССС;
2) відсутність правильного підходу лікарів і конструкторів медичної техніки до ранньої діагностики ССЗ;
3) відсутність чутливих та специфічних медичних технологій для дослідження ССС;
4) брак ефективного клінічного мислення стосовно шляхів одужання пацієнтів судинного профілю;
5) відсутність досліджень адекватних ліків та ефективних доз із індивідуальним підходом до потреб конкретного організму.

Саме тому сучасний рівень дослідження ССЗ потребує нових аналітичних підходів у процесі обробки різновекторних характеристик усіх локальних сегментів і регіональних рівнів ССС із конкретизацією місця ураження та локального впливу цього ураження на функціонування цілісної системи.

Сучасний рівень діагностики та ефективного лікування ССЗ можливий лише за умови дотримання таких принципів доказової медицини:

 • індивідуального підходу до одномоментного комплексного дослідження конкретної ССС конкретного хворого;
 • перевірки ефективності плану лікування шляхом проведення індивідуальних гострих медикаментозних проб зі змогою його корекції завдяки зворотному зв’язку;
 • контролю ефективності лікування завдяки моніторингу на основі методів доказової медицини;
 • закріплення отриманого результату шляхом переведення ССС на фізіологічно стабільний тип роботи із відновленням стійкої рівноваги в динамічній системі.

Сьогодні саме динамічне полівекторне дослідження ССС, яке враховує взаємозв’язки між її сегментами, має вийти на принципово новий етап інтелектуальної обробки результатів розрізнених локальних інструментальних досліджень з узагальненням у межах єдиної судинної системи організму.

Гемодинамічна Лабораторія була розроблена для комплексної діагностики всієї серцево-судинної системи (макро та мікросудини).

Комплекс дозволяє

 • діагностувати,
 • передбачати,
 • запобігати критичним станам.

Комплекс може бути реалізований в комбінації двох і більше технологій зі спеціалізованим програмним забезпеченням для одномоментного всебічного аналізу кровоносної системи.

Компоненти Гемодинамічної Лабораторії

Гемодинамічна лабораторія складається з двох сучасних комп’ютеризованих приладів: ультразвукового доплерографа та комп’ютерного оптичного капіляроскопа.

hemlab2

 

Медична технологія включає

 • технічне забезпечення,
 • програмне забезпечення,
 • методологію,
 • клінічну інтерпретацію.

Конкурентні переваги

 • надає повну інформацію про стан ССС організму
 • зіставляє гемодинамічні показники макро- та мікроциркуляцій у плані синхронізації функціонування магістрального й периферичного судинного русла;
 • визначає гідрогемодинамічну ієрархію адаптивних перебудов;
 • виявляє порушення артеріовенозної, гідро- гемодинамічної, енергетичної та механічної рівноваги.

Апаратний комплекс «Гемодинамічна лабораторія» може успішно використовуватися:

 • в діагностичних відділеннях функціональної діагностики;
 • у палатах інтенсивної терапії кардіологічних, кардіохірургічних, ангіоневрологічних та судинних нейрохірургічних відділень для моніторингу стану пацієнтів;
 •  у відділеннях неврології, дитячої неврології й ангіоневрології;
 •  у відділеннях та операційних блоках судинної хірургії, кардіохірургії й судинної нейрохірургії;
 • у пологових будинках і перинатальних центрах;
 • у реанімаційних відділеннях.

Передбачено також мобільний варіант для обслуговування пацієнтів при необхідності в домашніх умовах.

Економічні переваги

Низька вартість за діагностичні послуги гарантує максимальну якість і адекватність лікування

1. Скорочує період лікування на 30-50%
2. Збільшує ефективність лікування в 2-3 рази

Життєва стадія проекту
Дослідницька стадія розробки медичної технології була успішно запущена.
Ми перевіряємо зараз систему програмного забезпечення та практичне використання.

Що нам потрібно:

 •  інвестиції для удосконалення інноваційної медичної технології для виробництва моделей з 3 і більше складовими;
 •  розробка комерційного прототипу 
 •  просування на ринок

Це – прибутковий бізнес!

hemlab3

 Давайте разом зробимо населення здоровим! 

Наукова стаття ГЕМОДИНАМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «МакроМікроПоток» ДЛЯ  КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ