slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Загальні поняття

Одним із основних шляхів досягнення головних цілей як народного господарства в цілому, так і окремого підприємства в умовах ринкової економіки є інноваційна стратегія фірми і менеджмент інновацій.

Інноваційна стратегія фірми містить у собі прийняття рішень відносно спрямованості наукових досліджень та конструкторських розробок, використання здобутих результатів і фінансування з метою досягнення поставлених стратегічних економічних цілей на перспективу.

На умови і зміст формування інноваційної стратегії фірми впливають:

 • позиція керівництва щодо інновацій (нововведень);
 • система управління інноваціями;
 • сфера фундаментальних і прикладних досліджень;
 • оцінка результатів;
 • відкриття;
 • патенти;
 • інвестиції;
 • інноваційний потенціал фірми.

Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі завдання:

 • Розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів;
 • Придбання нових підприємств;
 • Диверсифікація (освоєння нових областей бізнесу).

Забезпечення високих темпів розвитку компанії можливе з одного боку за рахунок підбору високодохідних інвестиційних проектів, з іншого – за рахунок прискорення реалізації інвестиційних програм. В свою чергу, максимізація доходу від інвестицій, як правило, супроводжується підвищенням інвестиційних ризиків, а отже ці показники повинні бути оптимізовані між собою. Мінімізація інвестиційних ризиків є умовою забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності компанії в процесі реалізації інвестиційної діяльності.

Інноваційні технології — радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. 
Зазвичай мають:

 • знижену капіталомісткість,
 • характеризуються більшою екологічністю,
 • меншими енергопотребами.