slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Інновації в медичних технологіях

Термін «медичні технології» нині входить у повсякденний обіг і в ментальне середовище як медиків, так і інженерів-конструкторів медичної техніки.

Він відображає новий підхід до створення не просто медичної техніки, а саме комплексу:

 • технічного приладу як засобу прижиттєвої візуалізації, 
 • методології отримання первинної інформації, 
 • програмного продукту для оброблення первинної інформації зі змогою застосування перевірених алгоритмів і певних аналітичних підходів для аналізу одержаних даних.

З економічного погляду

Сьогоднішні капіталовкладення в готові медичні технології вже завтра повернуться сторицею –

 • можливістю ефективного ведення пацієнта,
 • скороченням часу проведення діагностики,
 • зростанням ефективності лікування,
 • зменшенням тривалості перебування хворого на лікарняному ліжку в умовах стаціонарного лікування, 
 • для лікувального закладу результатом застосування інноваційних сучасних медичних технологій при лікуванні хворих будуть позитивні економічні результати.

innotech1

Саме критерій ефективного лікування із застосуванням сучасних інноваційних медичних технологій може стати основним критерієм конкурентоспроможності лікувального закладу на ринку медичних послуг України.

 

Саме технології поліпшеної візуалізації з алгоритмами клінічної інтерпретації, що даватимуть поживу клінічному мисленню лікаря-діагноста, має бути покладено в основу нових медичних технологій.

Лише тоді медичну техніку можна буде адекватно й раціонально використовувати для потреб та на благо пацієнта.

innotech2

Останнім часом набирають обертів інноваційні процеси у розвинених країнах світу. В Україні в цей час пробиваються перші інноваційні паростки та відчуваються лише певні тенденції у долученні економіки країни до світових інноваційних процесів.
Очевидним є той факт, що найперше інновацій потребують галузі чи підприємства, розвиток яких катастрофічно сповільнюється. Саме за допомогою інноваційних складових є можливість поліпшити сучасний стан багатьох галузей народного господарства.

Головною рушійною силою розвитку економіки нашої держави є людина. Здорова людина. Отже, однією із пріоритетних галузей, де інноваційні процеси негайно повинні бути застосованими для поліпшення здоров’я нашого населення, є медицина.

Ми всі відчуваємо на собі та на своїх близьких катастрофічний стан системи охорони здоров’я в Україні.

То де ж взяти ті інновації, які могли б допомогти медицині?
Якими вони повинні бути?
Хто буде допомагати, а не заважати їх втілювати у життя?

Нині в Україні заклади охорони здоров’я міського та обласного, подекуди й районного рівня оснащено медичною технікою. Однак часто такі прилади здебільшого тільки створюють гарний інтер’єр, оскільки відсутні відповідні технології їх застосування.
Отже, щоб діагностика, а потім і процес лікування були ефективними необхідно створити (або застосувати вже існуючі) відповідні інноваційні медичні технології, без яких прилад для лікаря назавжди залишиться лише загадкою.

За роки незалежності великий внесок у розробку та впровадження медичних інновацій внесли приватні наукові медичні підприємства, зусилля яких до наукової та інноваційної діяльності не тільки не підтримувалися державою, але й всіляко утискалися. Незважаючи на це, в Україні з’явилися саме українські розробки нових медичних технологій, які успішно застосовуються для діагностики та лікування у приватних медичних закладах.

Важливість таких розробок полягає у тому, що вже багато років вони успішно доводять свою потрібність і фактично пройшли випробування на інноваційність.
На жаль, маємо тільки поодинокі приклади застосування цих інновацій у державній медицині.

 innotech3Поява інноваційних медичних технологій потребує перегляду застарілих концептуальних моделей патогенезу багатьох хвороб і зміни ментальності лікарів, тобто відкидання закостенілих консервативних поглядів та сприйняття й запровадження в практичну діяльність принципово нових підходів до діагностики. Це теж є однією з головних проблем процесу застосування інноваційних технологій і не тільки в медицині.

innotech4

Зупинимось лише на одному прикладі української розробки інноваційної технології – цифрової оптичної 

капіляроскопії – перспективного методу безконтактної, швидкої та надійної діагностики мікроциркуляції in vivo. За допомогою цієї технології на моніторі приладу отримується зображення капілярів та венул, яке є індикатором адекватної роботи всієї судинної системи людини в різноманітних сегментах: серце – артерії – капіляри – вени – серце.

Цифрова оптична капіляроскопія

inotech5Завдяки цьому виникає широка сфера застосування цифрової оптичної капіляроскопії: від хворих психоневрологічного, терапевтичного, ангіологічного, ендокринологічного та інших профілів, спортсменів, здорових людей, клієнтів страхової медицини аж до медицини катастроф для скринінгу стану серцево-судинної системи.

Для капіляроскопії характерно: практичне виключення помилкового діагнозу, висока передбачуваність наслідків розвитку хвороби, якісна та кількісна оцінки ефективності проведеної терапії для прогнозування стану пацієнтів.

 innotech6Сьогодні серцево-судинна патологія є поширеною серед ? населення України, а в 62,5% випадків вона є причиною смерті. Наявні сьогодні заходи для боротьби з ЦВЗ свідчать про фактичну відсутність ефективних технологій контролю серцево-судинної системи, а поширені методи діагностики (КТ, МРТ) лише констатують виявлення патології.

Досвід роботи наукового приватного центру «Верітас» та досвід активного впровадження наукових розробок в практику роботи Клініки Здорових Судин

показує, що інноваційні технології в Україні розвиваються за рахунок аутоінвестицій приватних підприємств і комерціалізуються на рівні мікроекономічної бізнес-моделі.

Медична технологія “Ангіоархітектоніка”

 • Напрацьовані математичні моделі різнокаліберного типу ангіоархітектоніки з розрахунками ризику гідравлічних ударів при атипових закладках ангіоархітектоніки артеріального русла.
 • Розроблена методологія дослідження та оцінки ангіоархітектоніки, яка потребує подальшого напрацювання у вигляді програмного забезпечення для технологів УЗД та МРТ артерій організму.
 • В процесі роботи розробка алгоритмів оцінки венозної макроангіоархітектоніки.

innotech7innotech8

Медична технологія «МакроПоток»

 • Математичне моделювання в аналізі процеcів кровообігу in vivo
 • Розроблені математичні моделі полівекторного підходу до будови та функціонування серцево-судинної системи
 • Напрацьовані експериментальні моделі реагування судинної системи в нормі та при патології
 • Аналітичні підходи до системної оцінки розладів кровообігу в цілому та на регіональному рівні
 • Кореляційний аналіз гемодинамічних змін в динаміці з ефектом зворотнього зв’язку

Медична Технологія судинного скринінгу

 • Розроблені математичні моделі в створенні оптичної системи для неінвазивного отримання статичного та динамічного зображення мікроцируляції in vivo
 • Розроблені математичні моделі мікроциркуляції та гемодинаміки в дрібних судинах
 • Математичні моделі для алгоритмів скринінгу норми і патології на мікроциркуляторному рівні
 • Програмне забезпечення для первинної та аналітичної клінічної обробки даних.

cap7

Починаючи з 2000 року над створенням цієї технології працювали: медико-технічний центр Уляни Лущик, фахівці з НТУУ «Київський політехнічний інститут» та Інституту кібернетики НАН України.
Для оптичного капіляроскопа було розроблено апаратне та програмне забезпечення, а також невід’ємний атрибут інноваційної медичної технології – медичні методики інтерпретації зображень.
Протягом 2005 – 2013 років було проведено діагностику більш ніж 7000 пацієнтів.

Ми впевнені, що українські інноваційні медичні технології в першу чергу повинні бути використані для поліпшення стану нашої медицини. 

Для швидкого втілення такого підходу державі необхідно у стислі терміни створити спеціальну програму пошуку, підтримки та впровадження цих інновацій в охорону здоров’я України.

Візія інноваційного процесу в медицині

Тому при сприятливому державному мікрокліматі інноваційні технології мають великий шанс на комерціалізацію на рівні макроекономічної моделі в рамках не лише нашої держави, але з виходом на світовий ринок.

Для цього необхідно створювати державні інноваційні центри та центри підтримки підприємництва, які б працювали за принципом оплати за результатом, тобто не за право участі в проекті, а за кінцевий результат отриманого прибутку.

Крім того, необхідно повністю змінити суспільну думку щодо нехтування правом інтелектуальної власності, необхідно формувати інноваційну культуру та на державному рівні готувати фахівців в галузі інноваційних технологій.

Таким чином, венчурний капіталізм комерціалізації наукових проектів дозволяє державі бути інноваційною, захищаючи інтереси розробників та власників інтелектуальних технологій.

В результаті виграють всі учасники процесу: розробник отримує оплату за свої напрацювання і творить наступний новий продукт, держава на макроекономічному рівні отримує позитивний баланс і прибуток для подальшого розвитку та наступних інвестицій, медичні заклади отримують сучасні ефективні технології, які в кінцевому результаті забезпечують якість та доказовість надання медичних послуг.