slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Історія розвитку Технології судинного скринінгу

 

Стаття Чому сьогодні не зменшуються показники захворюваності та смертності, пов’язані із серцево-судинною патологією” 

Стаття в журналі Європейської асоціації превентивної медицини

 

 Стаття про Технологію судинного скринінгу на сайті Національної Академії Наук України

 

Це реальний інструмент у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.

st1.1

Достовірна діагностика, зрозуміла лікареві та пацієнтові;

Для пацієнта – доступна інформація про стан серцевосудинної системи;

Для лікаря – швидка об’єктивізація процесів для прийняття рішення, посилена клієнтоорієнтованість;

Для медичного закладу – незалежний інструмент доказової медицини, засіб для здійснення юридичного супроводу й убезпечення від лікарської помилки.

Ідеолог технології – член-кореспондент Академії технологічних наук України, доктор медичних наук Уляна Богданівна Лущик

ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАПІЛЯРІВ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ

Кожна нова версія передбачає поліпшення роздільної здатності та якості зображення, відпрацювання методології для прикладного застосування в діагностично-лікувальному процесі.

1 перша версія приладу та зразок капіляроскопічного зображення1999 рік

st1st2

Недоліки: стара оптика, погана візуалізація, мале збільшення, багато артефактів.

2 версія капіляроскопа 2003 рік

Поліпшилась контрастність, якість візуалізації, можливість збільшення до 100 разів, можливість бачити швидкість кровотоку.

st3st4

Недоліки: Нечіткість та нестабільність зображення не дозволяють провести обрахування параметрів капілярів.

3 версія 2006 рік

Поліпшилася чіткість візуалізації капіляроскопічної картинки, можливість збільшення зросла до 300 разів. Завдяки отриманим зображенням з’явилася змога розрахувати велику кількість параметрів мікроциркуляції в напівавтоматичному режимі та вдалося напрацювати досвід для створення технології судинного скринінгу.

st5st6

Недоліки: На сьогоднішній день ця версія є морально застарілою.

2013 рік

st7

Остання, 4 версія дала змогу:

 • значно поліпшити якість і чіткість зображення при різному збільшенні;
 • розширити діапазон оптичного та динамічного збільшення від 50 до 400 разів в одному приладі;
 • уперше застосувати автоматичний режим обробки статичного зображення;
 • сформувати серію приладів та субтехнологій для різноманітних фахівців – ангіо- й кардіохірургів, онкологів, психоневрологів, кардіологів, неонатологів і педіатрів, реаніматологів та реабілітологів, ендокринологів;
 • застосовувати цю технологію завдяки безконтактній методиці в стоматології (пародонтології), нейрохірургії та гінекології;
 • з огляду на високу чутливість методики до ранніх змін у судинному руслі прогнозувати ризики судинних катастроф у страховій медицині, курортології, фармацевтичному бізнесі, курортології, фармацевтичному бізнесі.

st8

РІЗНОВИДИ МОДЕЛЕЙ ТЕХНІЧНОГО ПРИЛАДУ

Технологія судинного скринінгу – це унікальна технологія, створена на основі комбінації технічних компонентів, нових наукових знань щодо мікроциркуляції та гемодинаміки, ангіоархітектоніки, об’єднані в єдиному діагностично-лікувальному комплексі.

st9

Стаціонарний прилад для судинного скринінгу в кабінеті функціональної або  судинної діагностики

Мобільний варіант (для виїзної консультації, діагностики біля ліжка хворого, в реанімаційній та операційній)

Сьогодні в судинному скринінгу є актуальним: Вчасне виявлення ранніх змін в ССС
Переконлива та зрозуміла інформація для хворого
Факти наглядності та доказовості в динаміці лікування
Захист честі лікаря: зареєстрований факт, незалежний від суб’єктивізму хворого і лікаря – річ уперта

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СУДИННОГО СКРИНІНГУ

 • st1.2висока доступність для розуміння інформації про стан організму
 • довіра пацієнта до наочного, реального зображення
 • дозволяють лікарю та хворому негайно обговорити шляхи вирішення проблеми
 • простота у застосуванні: діагностика триває 5 хв.
 • неінвазивність,
 • висока точність,
 • безкровність, безболісність, безпечність,
 • відсутність протипоказань,
 • висока якість візуалізації як капілярів, так і швидкості циркулюючої крові

Зразок програмного розшифрування

st10

 

Загальний вигляд програми розрахунку параметрів мікроциркуляції 

st11st12

 

Приклад розрахунку капіляроскопічних параметрів

st13st14

st15

 Клінічний висновок після програмної обробки зображення 

st16st17

Програма здатна генерувати клінічний висновок 4-ма мовами:
українська, російська, англійська, німецька

Технологія судинного скринінгу: Від базової моделі до субтехнологій для вирішення проблем кокретного фахівця.

Субтехнологія:
ВРОДЖЕНІ ВАДИ ЗАКЛАДАННЯ СУДИН
Здорова нація починається з паспортизованих новонароджених та розроблення і впровадження у практику від МОЗу до сімейного лікаря заходів щодо вчасного виявлення аномалій закладки судинної системи – аневризм, артеріовенозних мальформацій та попередження інсультів у дітей та підлітків.
Такий алгоритм профілактики судинних захворювань і забезпечує субтехнологія «Вроджені вади закладки судин».

st20st21

Неправильна закладка судин у вигляді атипових форм капілярів зумовлює ризик розвитку інсультів у дітей в шкільному та юнацькому віці. Технологія  судинного скринінгу дозволяє провести паспортизацію судин новонароджених та  адекватну профілактиву можливих інсультів у шкільному та юнацькому віці.

st22

Атипова закладка ангіоархітектоніки судин – трирогі капіляри та неадекватна венулярна сітка в новонародженого. Високий ризик відставання в психофізичному розвитку та венозних крововиливів

Субтехнологія:
КАРДІОЛОГІЯ ТА КАРДІОХІРУРГІЯ
Фахівці отримують можливість комплексного діагностичного обстеження аж до найдрібнішого елемента серцево-судинної системи — капіляра, що в свою чергу дасть можливість встановлення діагнозів та розробки систем лікування та попереджувальних заходів без оперативного втручання, а за необхідності, при кардіохірургічному втручанні – швидко оцінити ефективність проведеної операції вже на операційному столі.
Субтехнологія дає можливість моніторити зміни у стані хворого на кожному етапі лікування не застосовуючи складних процедур діагностики.

Метод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинної системи організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший сектор судинної системи – капіляри.

st23

Слабкість кровонаповнення капілярів на тлі вегето- судинної дистонії, артеріальної гіпотонії з помірно вираженим венозним застоєм та компенсаторним ангіоспазмом.

st24

Помірно виражені ознаки артеріального дефіциту на тлі вираженого субдекомпенсованого венозного стазу в дилятованих венулярних  сітках та компенсаторного ангіоспазму при збереженій нагнітальній функції міокарда після операції аортокоронарного шунтування.

Субтехнологія:
АНГІОНЕВРОЛОГІЯ
На сьогодні в світі такі захворювання, як інсульт та інфаркт молодшають за віком, що призводить до росту відсотку сметності – 40% (інсульти), власне на цьому етапі нам необхідний сучасний інструмент діагностики, який дав би можливість комплескного бачення даної проблеми за лічені хвилини, що, як наслідок, дало б можливість зменшити бюджети клінік на реабілітацію після судинних катастроф.
Держава повинна акцентувати увагу закладів охорони здоров’я на профілактиці захворюваннь, а не на їх лікуванні.

st25

Виражені ознаки зниження перфузії у хворої на судинну деменцію на початку курсу лікування. В динаміці вдалося досягнути  покращення когнітивної сфери на фоні відновнення кровонаповнення капілярів.

st26

Виражене розбалансування судинної системи в хворого.  Д-з: Стан після перенесенного обширного ішемічного інсульту.  На зображенні  – виражені ознаки артеріальної ішемізації тканин, домінування венозних стазів з ознаками мікроагрегації  в  дилятованих венулярних сітках. Високий ризик повторного  інсульту.

st27

Субтехнологія:
СУДИННІ АНОМАЛІЇ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
На сьогодні всі роботодавці свідомі того, що стабільний психічний стан працівника підвищує його ефективність в роботі на 20%. Головною причиною погіршення психічного стану людини є погіршення мозкового кровообігу. Це призводить до астенізації, синдрому хронічної втоми, неврозів, пограничних станів та ін.
Дана субтехнологія має на меті раннє виявлення аномальних станів судин. У пацієнтів з психічними відхиленнями практично не проводяться дослідження стану судинної системи, які б дозволили виявити вроджені або набуті судинні відхилення і частково їх відкорегувати, тим самим поліпшивши якість життя таких хворих. Позитивний досвід курації хворих на психомовні розлади, аутизм, епілепсію дозволяють по-новому поглянути на цю проблему і стверджувати важливість всесторонньої судинної діагностики в психіатрії.
Технологія призначена для дослідження стану мікроциркуляції та отримання індивідуальної оцінки адекватності рівня кіркового кровопостачання потребам мозкової тканини.

st27

Атиповий тип ангіоархітектоніки капілярів з численними відростками зумовлює порушення принципів безперервного кровопостачання мозку у хворих з аутизмом та корелює з ознаками зниження перфузії мозку в скроневих ділянках (за даними ПЕТ).

st28

Юнацький тип ангіоархітектоніки спотворений деревоподібною біфуркацією венулярних стовбурів у хворого з шизоафективними розладами

Субтехнологія:
ДИНАМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В АНГІОТЕРАПІЇ
Ключовим аспектом даної субтехнології є можливість отримання фіксації потрібних параметрів на всіх етапах терапії, що дає можливість фахівцям динамічно реагувати на отримані результати та корегувати плани лікування відповідно до потреб пацієнтів.
Дана діагностична субтехнологія дає серйозні переваги для медзакладів, котрі використовують її в своєму арсеналі.

Приклад успішного лікування розладів мікроциркуляції під контролем ком`пютерної капіляроскопії у хворого Х, 63 р. з скаргами на поліморфні болі в нижніх кінцівках, відчутті холоду в ногах, скарги на відчуття замерзання стоп навіть влітку, фонову гіпотермію на рівні 36,3 С0.
З анамнезу — протягом останніх 7 років страждає постійною формою миготливої брадиаритмії, миготіння передсердь, артеріальною гіпертензією без суб’єктивних ознак серцевого дискомфорту.
При фоновому дослідженні капілярів: капіляри пальців в/к — домінують слабко кровонаповнені капіляри; капіляри в нижніх кінцівках практично не візуалізувалися, домінували короткі капіляри-тіні.
Враховуючи особливість функціонування міокарду було прийнято рішення про вазоактивну корекцію гемодинамічних параметрів з подвійною метою:

1. Максимально відновити рівень мікроциркуляторної перфузії та стабілізувати досягнені результати.
2. В ощадливому режимі покращити параметри нагнітаючої функції міокарда при умові недопущення наростання ознак ішемізації міокарда.

1 день Покращилося кровонаповнення капілярів в руках, в капілярах ніг – перші прояви кровонаповнення.

st29st30

5 день Достатнє кровонаповнення капілярів рук, зменшення зони периваскулярного набряку. Достатня візуалізація аномальних капілярів в ногах вираженими відростками, вираженою звивистістю венулярного сегменту.

st31st32

10 день Практичне вирівнювання капіляроскопічної картини в руках  і ногах. На перший план виступає звивистість капілярів, в ногах виражений периваскулярний набряк. Швидкість кровотоку достатня.

st33st34

15 день Густина капілярів на руках, їх кровонаповнення достатнє. Виражені ангіоспастичні реакції в артеріолах ніг на фоні виражених венозних застоїв у звивистих веннулах.

st35st36

На 5-й день після закінчення ін’єкцій Наявність кровонаповнення капілярів в руках та значне покращення візуалізації капілярів в ногах, достатня швидкість та калібр капілярів свідчить про покращення рівня мікроциркуляції та часткову стабілізацію досягнених результатів лікування, незважаючи на значні проблеми в системній гемодинаміці

st37st38

 У динаміці лікування вдалося покращити якість життя, зменшився дискомфорт в ногах, нормалізувалася температура тіла. 

Субтехнологія:
СУДИННИЙ МОНІТОРИНГ В РЕАБІЛІТОЛОГІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ
Дана субтехнологія дасть можливість практично візуалізувати та фіксувати стан пацієнта на «вході до закладу», в процесі лікування та на виписці. Важливим моментом в курортології є виявлення ризиків судинних катастроф на момент початку санаторно-курортного лікування.
Ця субтехнологія може бути доказовим фактом для захисту санаторію, курорту та реабілітаційного центру. Також її можна широко використовувати для дослідження дисфункції судинної системи при суб’єктивному відчутті дискомфорту, щоб зменшити ризик перед проведенням різноманітних процедур.
Завдяки цій технології в процесі санаторно-курортного та реабілітаційного курсів лікування пацієнт може спостерігати позитивні зміни від рекреаційного лікування.
Наприкінці лікування пацієнт отримує чітку картину, які дійсно якісні зміни відбулись за час реабілітації.
Заклад реабілітації отримує можливість мультиплікувати свій найкращий досвід в реабілітації хворих та отримує конкурентний інструмент щодо формування пропозицій для пацієнтів.

Етап підготовки переходу до групової діяльності у дошкільному закладі став можливим завдяки поліпшенню кровоплину та посиленню когнітивних функцій (Яна М., 2001 р. н.; діагноз: аутизм, ЗПМР)

st39st40

Психокінезитерапія допомагає підвищити мотивацію до одужання та подолати дефіцит рухової активності за умови готовності судинної системи (Олександр Ф., 1977 р. н.; діагноз: апалічний синдром, стадія «великої» (повної) свідомості. Інвалід І групи).

st41st42

 

Кинезитерапія на етапі руйнування психогенних чинників хвороби (Володимир С., 1985 р.н., діагноз: епілепсія).

st43st44

 

Фонове збіднення кровонаповнення капілярів можна компенсувати завдяки кінезитерапії. (Марія М., 1951 р.н., діагноз: кірково-підкіркова дегенерація головного мозку).

st45st46

Чергування різних нейрореабілітаційних занять враховує рівень кровонаповнення та готовності мозку до певних навантажень (Галя К., 1989 р.н., діагноз: апалічний синдром, стадія “великої” (повної) свідомості, інвалід 1-ї групи).

st46st47

Субтехнологія:
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Проблеми, котрі вирішує ендокринологія, в тій чи іншій мірі тісно пов’язані з кардіологією, онкологією, офтальмологією та іншими напрямами, які передбачають наявність інноваційних підходів в діагностиці стану пацієнта, а саме людського організму, як комплексного об’єкта діагностики.
Саме ці перспективи відкриває дана субтехнологія, яка дає можливість чіткіше побачити систему дисфункції відповідних залоз та диференціювати гіпофізарні міжсистемні розлади від власне локальних розладів ендокринних органів.

st48

Специфічні патерни при патології щитоподібної залози

st49

Діенцефальний синдром

st50

 

Патологічна перебудова мікроциркуляції на фоні  клімактеричних розладів.   Фіброміома матки.

st51

 

Клімактеричний синдром
Субтехнологія:
ОНКОКАПІЛЯРИ
Дана технологія дає можливість діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях і може стати основою державної програми вирішення проблеми раннього виявлення онкозахворювань. Так само система діагностики може бути взята на озброєння МОЗом щодо вирішення проблем онкології та використана спеціалізованими клініками по лікуванню онкозахворювань.

Рівень онкозахворювань в Україні є критичним, тому завданням медичних закладів, незалежно від форм власності, є вчасне виявлення онкозахворювання та його лікування. Субтехнологія пропонує інноваційний підхід у діагностиці даного захворювання і, що важливо, стає дієвим інструментом у подальшому моніторингу стану пацієнта та перебігу захворювання на різних етапах перебігу онкопатології.

Дана технологія може лягти в основу сучасної електронної системи диспансеризації онкохворих та моніторингу картини їх лікування.
Держава може отримати дієвий інструмент по профілактиці та лікуваню онкозахворювань.

Патологічний неоангіогенез – основа розвитку пухлин. Вчасне виявлення процесів неконтрольованої гіперваскуляризації може значно покращити стан хворого.

st52

Субтехнологія:
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ
У наш час суспільство значно більше часу приділяє профілактиці стоматологічних захворювань, аніж самому лікуванню. Власне дана субтехнологія створена для вчасного та повного діагностування стану мікроциркуляції ясен, що дасть можливість фахівцям розробляти індивідуальні програми профілактики та медикаментозного лікування парадонтиту та пародонтозу для пацієнтів.

st53st54

Субтехнологія:
ДЛЯ ФАРМБІЗНЕСУ
Ця субтехнологія дає можливість отримати візуалізовану оцінку стану пацієнта до моменту прийняття курсу судинного лікування і по його завершенню, що підтверджуватиме ефективність того чи іншого препарату.

st55

 

Діагноз: вегетосудинна дистонія, симпато-адреналовий тип. До лікування

st56

Діагноз: вегетосудинна дистонія, симпато-адреналовий тип. Після лікування

Субтехнологія:
ДЛЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
На сьогодні страхування життя – це один із складних сегментів в галузі страхування, що спричинено високими ризиками через відсутність об’єктивної оцінки стану застрахованого.
Дана субтехнологія дає можливість здійснювати цілісну оцінку стану та адекватності функціонування основи життєдіяльності організму, а саме серцево-судинної системи пацієнта, а не розрізнених органів.
Ця субтехнологія в скринінговому режимі дає можливість оцінити ризики судинних катастроф та спрогнозувати можливі страхові випадки.

 

st57

 

Незначний ризик розвитку судинних кризів

st58

 

Високий ризик як судинних катастроф, так і органної патології

Технологія судинного скринінгу 4 прості кроки: 

 • Взяти пальчик пацієнта
 • Отримати зображення капілярів
 • Автоматично обрахувати параметри
 • Порівняти аналітичні дані обрахунків з еталоном норми або з фоновим зображенням
 • Обговорити з пацієнтом можливі варіанти лікування

Місце застосування технології судинного скринінгу:

 • Створити кабінети судинного скринінгу
 • Запровадити технології судинного скринінгу повсюдно в медзакладах: від кабінету сімейного лікаря до науково-дослідних інститутів
 • Запровадити паспортизацію вроджених вад судин від пологових будинків до диспансеризації судинних хворих
 • Франчайзинг технологій скринінгу серцево-судинних захворювань з метою ранньої діагностики кардіохірургічної та ангіохірургічної патології

Актуальність
Лікарська практика вимагає ширшого застосування нових діагностичних технологій

Назріла потреба у єдиному технологічному комплексі для цілісної прижиттєвої динамічної діагностики ССС пацієнта, одномоментно на різних регіональних і системних рівнях із можливістю аналітично оброблених результатів дослідження для клінічної інтерпретації та оцінювання лікарем ходу перебудови ССС, в нормі й при різних патологічних станах.

Перелік скринінгових технологій ССС
Ангіоневрологічна технологія
Гемодинамічна технологія
Оцінка адекватності функцій судинного русла
Скринінг ішемічних змін міокарда та варіабельності ритму: високочутлива ЕКГ

st59