slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Житєвий цикл інноваційних технологій

Інноваційні технології – це радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром.

Зазвичай мають:

 • знижену капіталомісткість,
 • характеризуються більшою екологічністю,
 • меншими енергопотребами.

Технологічний складник інноваційних технологій

Сьогодні в медицині поширюються сучасні технології й розробляються новітні підходи до візуалізації органів і систем, що значно поліпшує роздільну здатність отриманих зображень, полегшує для лікарів візуальне сприйняття за рахунок переходу від чорно-білих зображень до кольорових, нативних, об’ємних, які максимально наближені до реального відображення патології.
Вони дають змогу також в кілька разів збільшити інформативність отриманого зображення та значно підвищують імовірність правильного трактування побаченого

Інформаційний складник інноваційних технологій

 • можливість архівації зображень на паперових та електронних носіях; 
 • роздрукування й передавання їх через комунікаційні мережі для доставки пацієнтові за допомогою електронної пошти; 
 • застосування інтернет-технологій для проведення консиліумів на відстані, для обговорення нагальних проблем у рамках програм телемедицини; 
 • формування електронних бібліотек та інтернет-сайтів методологічного характеру для кращого освоєння й поглибленого вивчення конкретної медичної технології; 
 • формування локальних мереж та дистанційної комунікації лікарів безпосередньо з робочого місця;
 • на відміну від минулих технічних медичних комплексів, конкурентною перевагою яких було закрите програмне забезпечення, сучасна медична апаратура характеризується відкритістю програмних комплексів; 
 • формування електронних носіїв дистанційного навчання, навчальних відеоматеріалів на твердих носіях та навчальних дистанційних відеокурсів, електронних книг. 
 • створення електронних баз даних, електронних атласів зразків патології у рамках тієї чи іншої медичної технології.

Соціальний складник інноваційних технологій

 • впливає на формування нового шару культури – інформаційного, тобто вміння цілеспрямовано працювати з інформацією й використовувати для її одержання, обробки та передавання комп’ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби й методи.
 • сприяє поширенню нового терміну – «мережевого етикету»; 
 • створення експертних мережевих діагностичних систем із можливістю проведення автоматизованого статистичного аналізу; 
 • запровадження принципів доказової медицини, де головним принципом прийняття лікарського й управлінського рішення є тільки об’єктивний реальний факт 

Основні завдання щодо підтримки розвитку інноваційних технологій в Україні

 • Сприяння розвитку інноваційних підприємств
 • Забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні технології та науково-технічні розробки
 • Сприяння трансферу технологій до виробничого сектора
 • Покращення конкурентоспроможності малих підприємств
 • Сприяння впровадженню імпорто замінюючих технологій на підприємствах
 • Підвищення рівня обізнаності підприємців у галузі управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів, впровадження європейського досвіду управління якістю ISO серій 9000, 14000 тощо