slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Науковий менеджмент в медицині

Державна політика розвитку національної інноваційної системи України найбільш яскраво відображена в законі України “Про інноваційну діяльність”
і термінологічно визначена наступним чином:

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери”.

Основний критерій маркетингу медичного закладу сьогодні, в час ринкової економіки та економічної кризи, – конкуренція якістю.

Пацієнт оцінює кінцевий результат – одужання. Медичні заклади конкурують між собою медичними технологіями.

Продукція медичного закладу – повернене здоров’я хворого та тривалість досягнутого ефекту лікування.

Якість медичних послуг оцінюється хворим та його родичами за сукупною ознакою –

 • увага до хворого, 
 • швидкість прийняття рішення медичним 
 • колективом, 
 • доступність, 
 • ефективність послуги та задоволеність 
 • хворого послугою, 
 • унікальність та ексклюзивність послуги. 

Медичний заклад – це виробниче підприємство, яке потребує застосування сучасних методів управління, менеджменту, маркетингу

Інновації в медичному менеджменті:

 • тайм-менеджмент
 • логістика
 • проект-менеджмент 

Існуючі механізми інтеграції нових знань в реальну економіку

Впровадження – злощасне дитя адміністративно командної системи.
Дане явище працювало лише у ВПК.
Цивільна економіка цуралася його як чуми.

Трансфер – утопічна версія впровадження. Можливо, за те, що не хотіли брати задарма, тепер ще й заплатимо.

Венчур – «з вовками жити тигром бути …». Високий ризик заради конкурентної перемоги та надвисоких прибутків.

Прогностичні критерії здатності науки до комерціалізації

 • Наукові роботи та патенти як докази високого рівня технологічного розвитку
 • Основна частина патентів поступає від державного сектору, на відміну від світової практики: 83% патентів реєструється приватним сектором
 • Першокласні концепції та проекти, але застосування та реалізація розчаровує
 • Брак знань і навичок щодо комерціалізації наукових ідей.

«Відбрунькування» нових підприємств (Spin-Offs і Spin-Outs)
Варіанти комерціалізації наукових ідей:
Spin-offs – ідей від освітніх та науково-дослідних установ
Spin-outs– ідей підприємницького сектору.
Обидві форми також можуть реалізуватися як незалежні нові інноваційні компанії (Start-ups), так і ліцензійні угоди.

Інноваційний бізнес-інкубатор — спеціалізований бізнес-інкубатор, в якому створенні умови для розроблення і застосування суб’єктами малого та середнього підприємництва інноваційних технологій.

Основними перешкодами на шляху розвитку бізнес-інкубаторів є:

 • Відсутність законодавчої бази діяльності бізнес-інкубаторів;
 • Відсутність належних приміщень;
 • Низька інформованість місцевих керівників про можливості бізнес-інкубаторів у розвитку підприємництва регіону;
 • Небажання керівників вузів займатися проблемами працевлаштування студентів, застосовуючи методики та технології бізнес-інкубації.

Основні завдання щодо підтримки розвитку інноваційних технологій в Україні

 • Сприяння розвитку інноваційних підприємств
 • Забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні технології та науково-технічні розробки
 • Сприяння трансферу технологій до виробничого сектора
 • Покращення конкурентоспроможності малих підприємств
 • Сприяння впровадженню імпорто замінюючих технологій на підприємствах
 • Підвищення рівня обізнаності підприємців у галузі управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів, впровадження європейського досвіду управління якістю ISO серій 9000, 14000 тощо

Пріоритети інноваційної діяльності в Україні повинні бути спрямовані на:

 • формування наукоємних виробництв;
 • сприяння створенню і функціонуванню інноваційних структур (технопарків, інкубаторів тощо);
 • cтворення конкурентоспроможних переробних виробництв;
 • технологічне і технічне оновлення базових галузей економіки та держави;
 • впровадження високорентабельних інноваційно – інвестиційних проектів, реалізація яких може забезпечити швидку віддачу і закласти основу прогресивних змін у структурі виробництва й тенденціях його розвитку.