slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Апалічний синдром

В основі апалічного синдрому (АС) лежить тривало існуючий тотальний розлад функції кори головного мозку.

as1as2

Випадки АС епізодично згадуються в медичній літературі з  кінця XIX сторіччя.

В 1940 р. Е. Kretschmer  вперше використав термін «апалічний синдром» і дав перше повне описання його клінічної картини.

„Хворий в прострації (нерухомий), не спить, його очі відкриті. Він або дивиться прямо вперед, або його очі безцільно переміщуються, не фокусуючись ніначому. Спроби привернути його увагу безуспішні. Розмова з хворим, дотик до нього або демонстрація йому предметів не призводять до якого-небудь суттєвого результату.  Рефлекторні рухи відсторонення або захисту відсутні. ДЕТАЛЬНІШЕ

Діагностичні ознаки

Діагностичні ознаки АС у конткретного пацієнта встановлюється консиліумом фахівців на підставі певних ознак, а саме:

  • відсутності усвідомлення самого себе і нездатності взаємодіяти з навколишнім середовищем;
  • відсутності доказів яких-небудь цілеспрямованих зусиль та довільної реалізації поведінкових реакцій на зорові, слухові, тактильні і больові стимули;
  • відсутності доказів розуміння мови;
  • збереженості перемінних, але невпорядкованих циркадних ритмів неспання та сну;
  • достатній збереженості автономних гіпоталамічних і стовбурових функцій для того, щоб тривало виживати за допомогою симптоматичного лікування та догляду;
  • розладу функції сфінктерів;
  • збереженості рефлексів черепних нервів (зіничних, окулоцефалічних, корнеальних, окуловестибулярних, спинальних та ковтального). ДЕТАЛЬНІШЕ

Інструментальний моніторинг при курації хворих з апалічним синдромом: УЗДГ, ЕЕГ, цифрова оптична капіляроскопія.

as16

Незважаючи на сьогоднішній рівень діагностики, лікарі не знають відчуттів несвідомого стану і поки що не прагнуть їх об’єктивізувати. Тому найбільш оптимальним вирішенням даної біоетичної проблеми може бути лише позитивне ставлення до будь-якого, навіть найважчого хворого. Розмови з лікарями, медсестрами та родиною про можливі негативні наслідки треба вести дуже обережно і в жодному разі не в присутності такого хворого. Так, і до хворого в критичному стані повинні бути застосовані всі правила деонтології.

as16as17

Нами виділено 4 основних етапи в процесі відновлення хворих незалежно від етіологічного чинника:

А. Панування тотальних дизрегуляцій функціональних систем
(1 рівень шкали Ранчо Лос Амігос);

Б. Етап кристалізації залишкових (збережених) функцій центральної нервової системи (2-3 рівні шкали Ранчо Лос Амігос). Відповідність стадії акінетичного мутизму;

В. Етап  стимуляції та розвитку нейропластичних можливостей дефектних функціональних систем головного та спинного мозку, який відповідає стадії мінімальної (свідомості 3-5 рівні шкали Ранчо Лос Амігос);

Г. Етап формування остаточних моторних компенсацій та відновлення вікової психічної діяльності особистоті (6-8 рівні шкали Ранчо Лос Амігос). Відповідність стадії становлення великої свідомості. ДЕТАЛЬНІШЕ

Презентація

Гемодинамічні та нейрореабілітичні особливості при апалічному синдромі (2003)

Монографія

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій

Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій ресусцитації, а також відображення сучасних поглядів на такі стани та новітніх підходів до лікування.

Автори монографії – лікарі-невропатологи, які володіють методиками функціональної та променевої діагностики і з позицій власного досвіду успішного виведення хворих з апалічного синдрому аналізують відомі публікації з цього питання, творчо переосмислюючи їх.

Видання призначається для реабілітологів, невропатологів, нейрохірургів, педіатрів, психіатрів, і докторів променевої й функціональної діагностики, студентів, інтернів і аспірантів медичних установ.

ЗМІСТ

Актуальність
Термінологія
Коматозні стани
Патологічні підходи до розуміння мозкової дисфункції
У коматозних станах
Апоптоз
Мозковий передсмертний діагноз: історичний короткий огляд
Аспекти біоетики діагностики смерті мозку

Ця технологія доступна для консультування та навчання лікарів