slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Про нас

Інтерв’ю з Уляною Лущик на радіо “Голос Києва” про роботу Центру та клініки (03.08.2016)

Матеріали, представлені на  Світовому конгресі по УЗД, 4-7 листопада 2023р, Маскат, Оман

Науковий центр «Істина – Veritas»

1. Чому науковий центр судинних інновацій «Veritas»?

Фахівці Наукового центру Veritas (НЦ Veritas) встановили, що розлади системи кровопостачання органів та систем в людському організмі починаються за 5-7 років до клінічного прояву хвороби. І якщо виявити ранні зміни в системі кровопостачання, то можна зупинити і контролювати хворобу на ранніх стадіях.

Саме 35-річний досвід розвитку методологій відновлення кровопостачання органів та систем в людському організмі, набутий чл.-кор. Академії технологічних наук України, доктором медичних наук Уляною Богданівною Лущик  дозволив по-новому поглянути на судинні проблеми, проаналізувати помилки та брак в діагностиці судинного русла (стаття “Чому сьогодні не зменшуються захворювання ССС”) і знайти реальні механізми відновлення судинного русла навіть при найважчих його патологіях (тромбоз, емболія, аневризми, шунти, стенози, екстравазальні компресії та ін.).
Тому сьогодні Центр інноваційних медичних технологій пропонує для застосування в медичній практиці готові судинні інноваційні технології. 

За час роботи створена наукова продукція, яка викладена в 16 монографіях, понад 200 статтях, 9 патентах України та 1 патенті РФ.  

Науковий центр «Veritas» перетворився на центр судинних інновацій, оскільки на практиці довів ефективність своїх новітніх технологій навіть у важкохворих.

Наші судинні інновації базуються на глибоких знаннях про природу і проблеми судинної діагностики. Було проаналізовано позитивні та негативні аспекти використання сучасних судинних технологій з позицій кінцевого результату їх застосування та запропоновано перевірені часом технології судинної діагностики та індивідуально орієнтованого лікування виявленої судинної патології.

Науковий центр «Істина» розпочав свою роботу в 1996 року, базуючись на власній унікальній технології дослідження артерій та вен головного мозку, захищеній патентом Держпатенту України № 10262 А від 19.07.95.
Завдяки застосуванню цієї технології в роботу власної клініки, вдалося започаткувати новий напрям діагностичної та лікувальної, доказової та індивідуально-орієнтованої тактики ведення судинних та ангіоневрологічних хворих.

Поєднання роботи наукового центру та власної клінічної бази дозволило запроваджувати новації зразу в життя, що дозволило по-новому зрозуміти патологію судинного русла у хворих з головними болями, епілепсією, судомними синдромами, аутизмом, коматозними станами та іншою психоневрологічною та судинною патологією, яка донедавна вважалася малокурабельною.

2. Наукові керівники НЦ Veritas

DSC_0686

35 років проблемами судинної діагностики та лікування на основі доказової медицини займається науковий керівник з біомедичних проблем НЦ Veritas чл.-кор. АТН України, доктор медичних наук Лущик Уляна Богданівна

VV

Майже 20 років математичним моделюванням гідро- та гемодинаміки займається науковий керівник з біофізичних проблем та моделювання в медицині проф., д. фіз.-мат. наук Новицький Віктор Володимирович, завідувач відділу аналітичної механіки Інституту математики НАН України. 

За цей час ми переконалися, що історії успіху лікування навіть важкохворих  є результатом правильності наших наукових підходів до створення нових технологій. Адже, позитивний клінічний результат – одужання – це прояв життєздатності наших унікальних технологій. Сьогодні завдяки цим судинним технологіям ми успішно лікуємо довготривалі коми, вегетативний стан (апалічний синдром), ДЦП, аутизм, епілепсію, тромбози та багато інших хвороб, які вважаються в світі невиліковними.

UB_VV

3. Які напрями роботи НЦ Veritas?

• Науково-дослідницька робота за власними проектами
• Створення нових універсальних технологій «від ідеї до промислового зразка»
• Інвестиційно-інноваційні проекти в галузі медичних технологій
• Продаж зареєстрованих в Україні медичних технологій під ключ з максимальною вигодою та корисністю для потенційного споживача – медичного закладу та кінцевого споживача – пацієнта.

4. Яка місія НЦ Veritas?
• Відкритість та доступність нових знань для лікарів та медпрацівників, які люблять свою професію і володіють мистецтвом лікування.
• Відкритість та фахова допомога фахівцям медичного приладобудування, які мають власні ідеї або готові допомагати реалізовувати наші ідеї.
• Покращення якості життя судинних та психоневрологічних хворих.

5. Коротка історія створення та розвитку

• Науковий центр «Veritas» – це новий життєвий цикл наукового центру «Істина» , який з 1996 року активно працював в Україні, а з 2005 року вийшов також і на міжнародний рівень . В результаті трансформації компанії «Істина» з 2008 року перейменований в Науковий центр «Veritas».
• Майже 20-річний досвід роботи наукового центру, як осередку новітніх знань, – це зразок успішності імплементації нових наукових знань в практику роботи наших Клініки судинних інновацій та Центру інноваційних медичних технологій задля досягнення успіху в лікуванні та в практиці продажів інноваційного продукту .
• Створений нами медичний кластер групи компаній Victoria Veritas – зразок успішного створення «під ключ» унікальних та ефективних медичних технологій – технічний приклад, аналітичне програмне забезпечення із закладкою інтелекту лікаря-експерта та математичних моделей, методологія та клінічна інтерпретація. Паралельно пропонується відповідна фахова література, очне та дистанційне навчання, гарантійне та постгарантійне обслуговування, постійний інтернет-супровід важких випадків з метою відновлення якості здоров’я населення світу.