slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Субтехнології

Субтехнології Технології судинного скринінгу

СУБТЕХНОЛОГІЯ ВРОДЖЕНІ ВАДИ ЗАКЛАДКИ СУДИН

Здорова нація починається з паспортизованих новонароджених та розроблення
і впровадження у практику від МОЗу до сімейного лікаря заходів щодо вчасного
виявлення аномалій закладки судинної системи – аневризм, артеріо-венозних
мальформацій та попередження інсультів у дітей та підлітків.
Такий алгоритм профілактики судинних захворювань і забезпечує субтехнологія
«Вроджені вади закладки судин»

Кардіологія та кардіохірургія

Фахівці отримують можливість комплексного діагностичного обстеження аж
до найдрібнішого елемента серцево-судинної системи — капіляра, що в свою
чергу дасть можливість встановлення діагнозів та розробки систем лікування та
попереджувальних заходів без оперативного втручання, а за необхідності, при
кардіохірургічному втручанні – швидко оцінити ефективність проведеної операції
вже на операційному столі.
Субтехнологія дає можливість моніторити зміни у стані хворого на кожному етапі
лікування не застосовуючи складних процедур діагностики.

Ангіоневрологія

На сьогодні в світі такі захворювання, як інсульт та інфаркт молодшають за віком,
що призводить до росту відсотку сметності_40% (інсульти), власне на цьому
етапі нам необхідний сучасний інструмент діагностики, який дав би можливість
комплескного бачення даної проблеми за лічені хвилини, що, як наслідок, дало б
можливість зменшити бюджети клінік на реабілітацію після судинних катастроф.
Держава повинна акцентувати увагу закладів охорони здоров’я на профілактиці
захворюваннь, а не на їх лікуванні.

Судинні аномалії в психіатричній практиці

На сьогодні всі роботодавці свідомі того, що стабільний психічний стан працівника
підвищує його ефективність в роботі на 20%. Головною причиною погіршення
психічного стану людини є погіршення мозкового кровообігу. Це призводить до
астенізації, синдрому хронічної втоми, неврозів, пограничних станів та ін.
Дана субтехнологія має на меті раннє виявлення аномальних станів судин.
У пацієнтів з психічними відхиленнями практично не проводяться дослідження
стану судинної системи, які б дозволили виявити вроджені або набуті судинні
відхилення і частково їх відкорегувати, тим самим поліпшивши якість життя таких
хворих. Позитивний досвід курації хворих на психомовні розлади, аутизм, епілепсію
дозволяють по-новому поглянути на цю проблему і стверджувати важливість
всесторонньої судинної діагностики в психіатрії.

Технологія призначена для дослідження стану мікроциркуляції та отримання
індивідуальної оцінки адекватності рівня кіркового кровопостачання
потребам мозкової тканини.

Динамічний моніторинг в ангіотерапії

Ключовим аспектом даної субтехнології є можливість отримання фіксації потрібних
параметрів на всіх етапах терапії, що дає можливість фахівцям динамічно реагувати
на отримані результати та корегувати плани лікування відповідно до потреб
пацієнтів.
Дана діагностична субтехнологія дає серйозні переваги для медзакладів, котрі
використовують її в своєму арсеналі.
Судинний моніторинг в реабілітології та курортології

Дана субтехнологія дасть можливість практично візуалізувати та фіксувати стан
пацієнта на «вході до закладу», в процесі лікування та на виписці.
Важливим моментом в курортології є виявлення ризиків судинних катастроф на
момент початку санаторно-курортного лікування. Ця субтехнологія може бути
доказовим фактом для захисту санаторію, курорту та реабілітаційного центру.
Також її можна широко використовувати для дослідження дисфункції судинної
системи при суб’єктивному відчутті дискомфорту, щоб зменшити ризик перед
проведенням різноманітних процедур.
Завдяки цій технології в процесі санаторно-курортного та реабілітаційного курсів
лікування пацієнт може спостерігати позитивні зміни від рекреаційного лікування.
Наприкінці лікування пацієнт отримує чітку картину, які дійсно якісні зміни відбулись за час реабілітації.
Заклад реабілітації отримує можливість мультиплікувати свій найкращий досвід
в реабілітації хворих та отримує конкурентний інструмент щодо формування
пропозицій для пацієнтів.

Ендокринологія

Проблеми, котрі вирішує ендокринологія, в тій чи іншій мірі тісно пов’язані з
кардіологією, онкологією, офтальмологією та іншими напрямами, які передбачають
наявність інноваційних підходів в діагностиці стану пацієнта, а саме людського
організму, як комплексного об’єкта діагностики. Саме ці перспективи відкриває дана субтехнологія, яка дає можливість чіткіше побачити систему дисфункції відповідних залоз та диференціювати гіпофізарні міжсистемні розлади від власне локальних розладів ендокринних органів.

Онкокапіляри

Дана технологія дає можливість діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях і
може стати основою державної програми вирішення проблеми раннього виявлення
онкозахворювань. Так само система діагностики може бути взята на озброєння
МОЗом щодо вирішення проблем онкології та використана спеціалізованими
клініками по лікуванню онкозахворювань.
Рівень онкозахворювань в Україні є критичним, тому завданням медичних закладів,
незалежно від форм власності, є вчасне виявлення онкозахворювання та його
лікування.
Субтехнологія пропонує інноваційний підхід у діагностиці даного захворювання і,
що важливо, стає дієвим інструментом у подальшому моніторингу стану пацієнта та
перебігу захворювання на різних етапах перебігу онкопатології.
Дана технологія може лягти в основу сучасної електронної системи диспансеризації
онкохворих та моніторингу картини їх лікування.
Держава може отримати дієвий інструмент по профілактиці та лікуваню
онкозахворювань.

Для стоматології

У наш час суспільство значно більше часу приділяє профілактиці стоматологічних
захворювань, аніж самому лікуванню. Власне дана субтехнологія створена для
вчасного та повного діагностування стану мікроциркуляції ясен, що дасть можливість фахівцям розробляти індивідуальні програми профілактики та медикаментозного лікування парадонтиту та пародонтозу для пацієнтів.

Для фармбізнесу

Ця субтехнологія дає можливість отримати візуалізовану оцінку стану пацієнта
до моменту прийняття курсу судинного лікування і по його завершенню, що
підтверджуватиме ефективність того чи іншого препарату.

Для страхових

На сьогодні страхування життя – це один із складних сегментів в галузі страхування,
що спричинено високими ризиками через відсутність об’єктивної оцінки стану
застрахованого.
Дана субтехнологія дає можливість здійснювати цілісну оцінку стану та адекватності
функціонування основи життєдіяльності організму, а саме серцево-судинної
системи пацієнта, а не розрізнених органів.
Ця субтехнологія в скринінговому режимі дає можливість оцінити ризики судинних
катастроф та спрогнозувати можливі страхові випадки.